Audio


Sura 1 Inledningen (al-Fātiḥah)  سورة الفاتحة


Sura 2 Kon (al-Baqarah)  سورة البقرة


Sura 7 Höjderna (al-Aʻrāf)  سورة الأعراف


Sura 8 Krigsbytena (al-Anfāl)  سورة الأنفال


Sura 78 Nyheten (an-Naba)  سورة النبأ