Del 5 tillgänglig på hemsidan!

Del 5 har nu publicerats elektroniskt här på hemsidan. Denna del innehåller merparten av sura 4 Kvinnorna (an-Nisa); vers 24 till vers 147.

Del 6 till 8 och 10 till 12 samt Del 29 (Juz Tabark) är under granskning och vi hoppas kunna publicera Del 29 m.fl. här på hemsidan innan årsskiftet.

Feedback och kommentarer från våra läsare är alltid välkomna och kan skickas in till översättaren och granskare under fliken ”Kontakta oss”.