Om oss

Det är med glädje och stolthet som den Skandinaviska stiftelsen för utbildning (SSFU) presenterar en ny svensk översättning av den ädla Koranens innebörd. Denna utgåva i trettiondelar innehåller också den arabiska källtexten samt förtydligande kommentarer.
 
Den ädla Koranen är muslimernas heliga bok och innehåller vägledning, riktlinjer och principer. Dessa är allmängiltiga över tid och rum men dess specifika tillämpning i en viss situation är baserat på kunskap och uttalanden från de lärda. Därför är det viktigt att vända sig till de lärda som har erfarenhet och kunskap om Koranen i Sverige. Därtill hör att islam uppmanar dess följare att följa lagen i landet man bor. Detta gäller i det här fallet vårt land Sverige. Det är i ljuset av detta som en muslim måste ta självansvar för att kunna praktisera sin tro och efterleva Koranen så gott som möjligt. Denna översättning har som avsikt att främja kunskap, dialog och samexistens som leder till ökad tillit, trygghet och samförstånd i Sverige.
 
Behovet av en översättning till svenska av Koranen är också uppenbart eftersom många svenska muslimer bara delvis, eller inte alls, behärskar arabiska. Att översätta Koranen är dock en svår konst då det är en text skriven för över ett tusen år sedan på ett annat språk som har många fler nyanser och talstilar. Trots detta finns flera tidigare översättningar av Koranen, både i sin helhet och i delar.

Koranöversättningars historia:
Den första fullständiga publicerade översättningen till svenska gjordes av Johan Fredrik Sebastian Crusenstolpe och utgavs 1843. 1917 utkom K. V. Zetterstéens översättning som länge var den mest spridda svenska tolkningen. År 1961 utgavs Åke Ohlmarks översättning av delar av Koranen. En nyöversättning av Koranen med kommentarer finns utgiven under namnet Koranens budskap gjord av den före detta diplomaten Muhammed Knut Bernström, 1998. Sedan dess har det tillkommit ett behov av en mer bokstavlig översättning där varje ord kan matchas för ett annat ord. Detta underlättar studiet av Koranen.
Skulle läsarna ha synpunkter, kommentarer, råd eller förslag så är de mer än välkomna att kontakta oss.
Hussein Al Daoudi
Ordförande/Skandinaviska stiftelsen för utbildning